مدارک ویزای کانادا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تاییدیه دادگستری و امور خارجه  Iاصل گذرنامه با امضاء،  به همراه گذرنامه­‌های قبلی   الف) مدت اعتبار حداقل یکسال از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم  ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.  II دو قطعه عکس ۴ *۶ رنگی، تمام

مدارک ویزای فرانسه

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تاییدیه دادگستری و امور خارجه I اصل گذرنامه با امضاء  به همراه گذرنامه ­های قبلی الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. II شش قطعه عکس ۴.۵
نام مکان تاریخ ثبت  شماره ثبت توضیحات چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس استان فارس ۲۰۱۸ ۱۵۶۷ آثار به جای مانده از دوران ساسانی در شهرستان های فیروزآباد، کازرون و سروستان در قالب یک پرونده به ثبت رسیده اند. این آثار شامل شهر باستانی بیشاپور، غار شاپور، کاخ ساسانی سروستان، شهر باستانی اردشیر خوره، کاخ اردشیر بابکان، قلعه دختر، نقش برجسته دیهیم گذاری و نقش
نام مکان تاریخ ثبت  شماره ثبت توضیحات شهر تاریخی یزد  استان یزد  ۲۰۱۷ ۱۵۴۴ بافت و ساخت معماری ویژهٔ منطقهٔ یزد از بارزترین نمونه‌های معماری خاص اقلیم‌های گرم و خشک در جهان است. تناسب آن با نیازها و شرایط اقلیمی- فرهنگی مردم منطقه، گذشته از زیبایی خاص این معماری، از ویژگی‌های آن است. در مرکز

Call Now Button