وقت سفارت

جهت درخواست ویزا برای تقریباً تمامی سفارتخانه ها نیاز به وقت مصاحبه سفارت می باشد و متقاضیان جهت تحویل مدارک ، انجام مصاحبه و انگشت نگاری در روز تعیین شده به سفارت مراجعه می کنند. هر سفارتخانه ای سیاستهای خاص خودش را جهت اعطاء نوبت دارا می باشد و بنا به تعداد درخواستها، روزهای مختلفی جهت درخواست ویزا به متقاضیان اعطاء می کنند

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 88525536-88516539-88768053 در ارتباط باشید.


Call Now Button